Pyramideto

Hra pro děti od čtyř let

Představení hry


Autor: Jan Divecký

Vybavení: 

  • 1 sada pyramidek
  • balíček karet Pyramideto

Počet hráčů: 2-6

Věk hráčů: 4-99

Obvyklá délka hry: 10 minut

Pravidla

Snahou hráčů je skládat pyramidky do trojic tak, aby odpovídaly vyobrazení na kartách.

Karty Pyramideto

V základním balíčku je 36 karet cílů, rozdělených do šesti skupinek. Každou skupinku tvoří šest cílů se stejnobarevným rámečkem. Kromě kresby a rámečku je na každé kartě vyobrazení trojice pyramidek, z kterých je daný cíl sestaven. 

Například cíl "Papoušek" tvoří velká červená pyramidka (značená třemi kapkami), na které je středně velká zelená pyramidka (značená dvěma kapkami), na které je malá modrá pyramidka (značená jednou kapkou). 

Pozor! Důležitá je velikost i pořadí pyramidek ve věži.

Kromě toho je na každé kartě ještě české, anglické a německé pojmenování obrázku.


Příprava hry - pyramidky

Šest celobarevných karet (želvu, hodiny, kolo, knoflík, talíř a terč) rozložíte na stole, čímž vznikne herní plán. Na těchto šest karet položíte pyramidky naskládané do šesti jednobarevných hnízd. (Tak se označuje seskupení pyramidek, ve kterém je na malé pyramidce střední pyramidka a na nich velká.) Na červenou kartu umístíte červené hnízdo pyramidek, na žlutou kartu žluté hnízdo atp...


Příprava hry - karty cílů

Karty cílů se zamíchají a každý hráč dostane tři karty, které nikomu ze soupeřů neukazuje. 

Zbylé karty se ponechají v balíčku na stole obrácené lícem vzhůru.

Průběh hry

Hru začíná nejmladší hráč. Hráči postupně provádějí své tahy po směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na tahu, buď:

  • přemístí jednu pyramidku, ať samostatně stojící nebo tvořící součást věže pyramidek a položit ji na jiné místo na herním plánu nebo na jinou pyramidku. S přemisťovanou pyramidkou zároveň přemísťuje i všechny pyramidky na ní ležící.
  • lízne si do ruky vrchní kartu z dobíracího balíčku. 


Přemístění je omezeno dvěma pravidly:

  • Hranou pyramidku není možné položit na pyramidku menší. (V průběhu hry již tedy nemohou vznikat "hnízda", pouze "věže".)
  • Pokud pokládáte pyramidku přímo na herní plán (barevnou kartu), musíte respektovat maximální počet na kartě položených pyramidek - tři.


Vyložení splněné karty

Pokud hráč z pyramidek sestaví některý z cílů, které má na svých kartách, vyloží splněnou kartu před sebe. (Pozor, může se stát, že za vás váš cíl sestaví někdo jiný, ale i to se počítá jako váš úspěch.) 

Není nutné, aby vítěznou věž tvořily pouze pyramidky vašeho cíle. Nevadí, pokud jsou pod nimi nebo nad nimi ještě jiné pyramidky. Je ale nezbytné, aby pyramidky vašemu cíli odpovídaly pořadím, barevně i velikostí a nebyly přerušeny žádnou jinou pyramidkou.Konec hry

Hra končí v okamžiku, kdy první z hráčů:

  • vyloží třetí kartu stejné barvy rámečku nebo 
  • vyloží kartu se čtvrtou barvou (rámečku) nebo 
  • vyloží pátou libovolnou kartu

Hráč, který hru ukončí, je vítězem hry. Bývá dobrým zvykem z vyložených karet vytvořit krátký veselý příběh. Není to však nutné.