Geodeto

Vlajky, znaky, rekordy 

Představení hry


Autor: Jan Divecký

Vybavení:

 • 1 sada pyramidek
 • balíček karet Geodeto

Počet hráčů: 2-6

Věk hráčů: 8-99

Obvyklá délka hry: 20 minut

Pravidla

Snahou hráčů je získat co nejvíce bodů.

Herní deska

Herní desku hry Geodeto tvoří šestice karet představujících kontinenty. Viz obrázek.


Do rohů mezi karty představující kontinenty položte čtyři bonusové karty. Viz obrázek.

Do prostoru mezi karty kontinentů (říká se mu též Oceán) rozmístěte všech 18 pyramidek. 

Dobře zamíchejte karty cílů a rozdejte každému hráči pět karet. (Karty nikomu neukazujte.)

Na vhodné místo položte zbytek karet rozdělený do dvou balíčků lícem nahoru. Viz obrázek.

Vlastní hra

Hru začíná nejmladší hráč. Dále se hraje ve směru hodinových ručiček.

Každý hráč na tahu provede jednu z těchto dvou akcí:

 • posune pyramidky
 • lízne si do ruky jednu kartu z dobíracího balíčku
 • nebo na pyramidku na stejném kontinentu.

Pyramidky je možné buď vzít z Oceánu a položit na kartu kontinentu nebo je možné posunout celou věž pyramidek ležících na kartě kontinentu a položit ji:

 • na kartu sousedního kontinentu
 • nebo na pyramidku na stejném kontinentu
 • nebo na pyramidku na sousedním kontinentu.

Hranou pyramidku není možné položit na pyramidku menší. (V průběhu hry již tedy nemohou vznikat "hnízda", pouze "věže".)

Pokud pokládáte pyramidku přímo na kartu kontinentu, musíte respektovat maximální počet na kartě přímo položených pyramidek - tři.

Karty cílů

Každá karta cílů má na horní okraji barevný kód příslušného kontinentu (výjimečné cíle mají barvy dvě, protože leží na dvou kontinentech.) Kromě toho také nesou vyobrazení unikátní kombinace tří pyramidek, z kterých je daný cíl sestaven.

Například cíl "Velká Británie" tvoří velká modrá pyramidka (značená třemi kapkami), na které je velká bílá  pyramidka, na které je velká červená pyramidka.

Pozor! Důležitá je velikost i pořadí pyramidek ve věži.

Kromě toho je na každé kartě ještě doprovodný text, název a zajímavost.

Splněný cíl

Pokud hráč z pyramidek sestaví některý z cílů, které má na svých kartách, vyloží splněnou kartu před sebe. (Pozor, může se stát, že za vás váš cíl sestaví někdo jiný, ale i to se počítá jako váš úspěch.)

Není nutné, aby vítěznou věž tvořily pouze pyramidky vašeho cíle. Nevadí, pokud jsou pod nimi nebo nad nimi ještě jiné pyramidky. Je ale nezbytné, aby pyramidky vašemu cíli odpovídaly pořadím, barevně i velikostí a nebyly přerušeny žádnou jinou pyramidkou. Také je nutné, aby byl cíl sestaven na správném kontinentu.

Po splnění cíle se celá věž rozdělí na jednotlivé pyramidky a ty se vrátí do Oceánu.


Bonusové karty

Hráč, který jako první vyloží splněné karty alespoň tří barev, si vezme a před sebe položí bonusovou kartu Sir Francis Drake. (Tím získává bod navíc.) O kartu přijde, pokud některý z protihráčů vyloží více barev cílů.

Hráč, který jmá vyložené alespoň po jedné kartě z afrických a asijských cílů, si vezme bonusou kartu Vasco da Gama. (Tím získává bod navíc.) O kartu přijde, pokud některý z protihráčů vyloží více afro-asijských cílů. 

Hráč, který jmá vyložené alespoň po jedné kartě z evropských a amerických cílů, si vezme bonusou kartu Christopher Columbus. (Tím získává bod navíc.) O kartu přijde, pokud některý z protihráčů vyloží více euro-amerických cílů.

Hráč, který jmá vyložené alespoň po jedné kartě z oceánských a antarktických cílů, si vezme bonusou kartu Abel Tasman. (Tím získává bod navíc.) O kartu přijde, pokud některý z protihráčů vyloží více oceano-antarktických cílů.  


Zajímavosti a rekordy

Kromě karet států jsou mezi cíli i karty zeměpisných rekordů a turistických zajímavostí.

Pokud máte nejvíce splněných cílů některé takové skupiny, vyložte jednu kartu navíc (z ruky rubem nahoru nebo z dobíracího balíčků.) Tím získáte bod navíc. Pokud vás někdo připraví o vaše prvenství ve skupině, musíte si kartu vyloženou navíc vzít zpět do ruky. 

Existují tyto skupiny rekordů a zajímavostí:

 • starobylosti
 • rekordy
 • turistické cíle
 • výzkumné stanice (jen na Antarktidě)

Některé karty mohou patřit do více skupin zajímavostí a rekordů.


Délka a konec hry

Hráči se na začátku hry dohodnou, kolik bodů musí hráč získat, aby hru vyhrál. Kdo jako první dosáhne stanoveného počtu bodů, vyhrál. Pro čtyři  hráče doporučujeme hrát do osmi bodů.

Počítání bodů

Počítání bodů je jednoduché. Každá vyložená karta představuje plus bod, každá karta v ruce představuje mínus bod. Má-li tedy hráč vyložených pět karet (pět splněných cílů nebo bonusů) a v ruce má dvě karty, má v danou chvíli tři body.